Cégek a csoporton belül:
ABC Data SA aktuális részvény árfolyam:

Fenntartható fejlesztés


Az ABC Data úgy folytatja tevékenységét, hogy működése során azonos mértékben veszi tekintetbe a fejlődés üzleti, társadalmi és ökológiai aspektusait, eredményességét pedig a hosszú távú, kiegyenlített, fenntartható fejlődésre alapozza. Fejlesztési stratégiánk ennél fogva kiterjed a közös felelősségvállalásra mind a természeti környezet, mind pedig a társadalmi szféra állapota tekintetében.
Az elhasznált elektromos és elektronikus készülékek, berendezések - a jogi helyzet

Az elektromos és elektronikus készülékek alkatrészei számos olyan anyagot és vegyületet tartalmaznak, amelyek ártalmasak lehetnek az emberek egészségére, életére és a környezetre (pl. a brómvegyületek - ártalmasak az ivarszervekre, mint a kadmium - daganatos megbetegedéseket okozhat, mint a nikkel - amely csontvelő elváltozásokért is felelős lehet). A készülékekben jelen levő veszélyes anyagok ártalmas hatásait korlátozó alapvető fontosságú folyamatokat az ún. pro-ökologikus tervezéssel lehet kezdeni, ezt követhetik az elektromos és elektronikus készülékek alkatrészeinek másodlagos felhasználására irányuló rendszerek.

2005. október 21-e óta hatályos Lengyelországban a 2005. július 29-én elfogadott, használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló törvény (a továbbiakban ZSEE). A törvény azokat a kritériumokat határozza meg, amelyeket használt elektromos és elektronikus berendezések, készülékek gyártói kötelesek teljesíteni, továbbá leírja a ZSEE eljárások elveit. A szóban forgó törvény honosítja meg az Európai Parlament és Tanács 2003. január 27-i 2002/96/EK irányelvét (ún. WEEE).

A ZSEE gazdálkodási rendszer szabályszerű működéséért a felelősség a Lengyelország területén forgalomba hozott új elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit, a használt berendezések forgalmazóit és a használt berendezések üzemeltetőit egyaránt terheli. Lengyelországban a terméket forgalomba hozó köteles megszervezni és finanszírozni a használt készülékek begyűjtését, feldolgozását, az anyagok visszanyerését és az ún. recycling folyamatokat ellátó szervezeteket, függetlenül attól, hogy a készülékek háztartási vagy nem háztartási célú felhasználók, üzemeltetők birtokában voltak. A berendezéseket forgalomba hozó köteles továbbá évente meghatározott minimum szinten gondoskodni a háztartásokból származó készülékek begyűjtéséről, továbbá tömeges felvilágosító kampányokat szervezni e tárgyban. Az elektromos és elektronikus berendezések végfelhasználói számára a törvény előírja a készülékek átadását a ZSEE gyűjtőpontjain, és egyben tilalmat vezet be az egyéb hulladékokkal történő együttes tárolásukra (erre emlékeztetnek a készülékeken elhelyezett "áthúzott szemetes kosár" matricák, címkék).

Kémiai vegyületek és preparátumok - a REACH rendeletre vonatkozó tájékoztató

Az Európai Unió a vegyszereknek a Közösség területén folytatott forgalmazásáról, kezeléséről merőben újszerű szabályozó előírásokat fogalmazott meg és léptetett életbe. Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-án elfogadott 1907/2006 (EK) számú rendelete a (REACH) vegyszerek regisztrációja, értékelése, engedélyeztetése és az alkalmazandó korlátozások tekintetében 2007. június 1-jén lépett hatályba.

A REACH rendszer szabályszerű működtetéséért a felelősség elsősorban a szóban forgó vegyi anyagok és készítmények, sőt egyes esetekben a termékek forgalmazását végző vállalatokra, gyártókra és importőrökre hárul. A REACH az ABC Data cég tevékenységét alaposan elemezte, értékelte, éppen a saját bevezetett rendelkezése fényében és a vizsgálat alapján újra definiálta az új előírások nyomán kialakult kötelezettségeit. A rádió-televízió és az IT ágazat termékeinek importőreként és forgalmazójaként erős szándékunk, hogy az emberi egészség és a környezet számára egyaránt biztonságos termékeket szállítsunk. A kémiai készítmények, anyagok regisztrációjához kötődő kereskedelmi kockázatok kizárása érdekében, a termékek tulajdonságait érintő tájékoztatási kötelezettség, és a biztonságos alkalmazásról rendelkező tájékoztatási előírások teljesítése érdekében szállítóinknak fel kellett tenni a kérdést: termékeik megfelelnek-e a REACH előírásainak?

2011. év végéig beérkeztek az ABC Data szállítóinak nyilatkozatai, melyek szerint az általunk beszerzett termékeknek nincs olyan kémiai alkotórésze, amelyek miatt a felhasználói, normál működtetés, vagy előre látható működtetési feltételek módosítására kerülne sor. A különösen veszélyesnek minősített vegyületek esetére - ezek listáját az Európai Vegyianyag-ügynökség 2008. október 28-án tette közzé - jelen pillanatban a beszállítói nyilatkozatok komplettírozásának szakaszában tartunk.

Ügyfeleinknek folyamatosan megküldjük a cégünknél folyó REACH rendelet honosításáról szóló tájékoztatókat. A jelenlegi állás szerint biztosítani tudjuk, hogy az ABC Data ajánlataiban szereplő termékek egyike sem tartozik semmiféle korlátozás alá.