Cégek a csoporton belül:
ABC Data SA aktuális részvény árfolyam:

Jogi információ

Az ABC DATA weboldal használatának elvei és feltételei.
Amennyiben megkezdi a weboldal használatát, az azt jelenti, hogy elfogadta az alábbi felhasználási elveket és feltételeket.

Általános információk

A jelen weboldalra vonatkozó összes jog kizárólag a varsói székhelyű ABC Data S.A.-t illeti meg, cím: ul. Daniszewska 14, 03-230 Warszawa, cégbírósági (KRS) bejegyzés a Varsó fővárosi Kerületi Bíróság, XIII Gazdasági Osztályánál mint cégbíróságon KRS 0000287132 szám alatt, adóigazgatási azonosító szám (NIP) 524-26-17-178, alapítói tőke, teljes egészében befizetve 125.266.899 zł (a továbbiakban „ABC Data”).

Szerzői jogok

A jelen weboldalon feltüntetett mindennemű anyag szerzői joga, különösen, de nem kizárólag a kereskedelmi, áru, grafikai jelek (logók) internetes címek, termékelnevezések, fényképek, egyéb információk (a továbbiakban: anyagok) kizárólag az ABC Data-t, illetőleg annak tulajdonosait illetik meg, akik engedélyt adtak a felsoroltak elhelyezésére ezen internetes oldalon. Jelen weboldal és az ott fellelhető anyagok a nemzetközi és a belföldi szerzői jogok védelme alatt állnak. Az ABC Data tulajdonát képező anyagok felhasználása kizárólag magáncélra, és nem kommersz célra megengedett, mely felhasználás kereteit jogszabály határozza meg azzal a feltétellel, hogy az anyagok nem módosíthatók, a szerzői jogi védelemre vonatkozó megjelölés látható marad rajtuk, továbbá semmiféleképpen nem sértik az ABC Data érdekeit. Az anyagok felhasználása nem jelenti azt, hogy az anyag felhasználója bármiféle nem materiális jogot szerezne ezen anyagok használata kapcsán. A jelen internetes felületen található anyagok használatának feltételeit az azoknak közzétételét engedélyező tulajdonosok határozzák meg. Az ABC Data, vagy a szerzői jogi védelem alatt álló jogalany előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül különösen, de nem kizárólagosan tilalom alá kerül a felsorolt anyagok egészének, vagy egy részének sokszorosítása, módosítása, prezentálása, közvetítése, terjesztése vagy bárminemű más hasznosítása.

Az weboldal tartalma

A jelen weboldalon feltüntetett anyagok egyike sem jelent bárminemű jognyilatkozatot vagy biztosítékot. A jelen internetes felületen megjelenített anyagok jogi értelemben nem tekinthetők ajánlatnak, azok kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak. Az ABC Data nem vállal semmiféle garanciát - sem nyíltan, sem vélelmezetten - a megjelenített anyagokra, beleértve különösképpen, de nem kizárólag az anyagok kereskedelmi tartalmát, rendeltetésének megfelelését, tulajdonjogát és jogszabályi megfeleltetését. Az ABC Data nem vállal garanciát a megjelenített anyagok pontosságára és hibamentességére. A felhasználó a jelen weboldal szolgáltatásait és megjelenített anyagait saját kockázatára használja. Az ABC Data fenntartja magának a jogot a megjelenített anyagok előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására.

A felelősség korlátozása

Sem az ABC Data, sem pedig az ABC Data Csoportba tömörülő vállalkozások, sem azok munkatársai, kereskedelmi partnerei, szállítói nem vállalnak semmiféle felelősséget semmiféle kárért, különösképpen, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, eseti, másodlagos, erkölcsi, elmaradt nyereségbeli, és egyéb kárért, amely a követelés jogalapjára tekintet nélkül a jelen weboldal használata, vagy használatának ellehetetlenülése jogcímen keletkezik, sem a felületen elhelyezett anyagokba került számítógépes vírusok, amelyek egyéb felhasználások hasonló kára nyomán keletkeznek és károsan befolyásolhatják a meglévő elektronikai berendezések működését, még abban az esetben sem, ha az ABC Data előzetes tájékoztatást kapott és adott e károk keletkezésének lehetőségéről.

Egyéb internetes oldalakra való hivatkozás

Az alábbi weboldalon hivatkozásokat találhatunk más internetes oldalakhoz / portálokhoz, amelyeket az ABC Data Csoportjába tartozó más vállalkozások gondoznak. Az említett weboldalak / portálok használata az érintett weboldalak / portálok által meghatározott feltételek szerint lehetséges. Jelen weboldal hivatkozásokat tartalmaz más internetes oldalakhoz / portálokhoz, amelyeket harmadik személyek kezelnek. Az ABC Data nem vállal semmiféle felelősséget ezen weboldalak / portálok tartalmáért. Jelen weboldal felhasználói ezeket a hivatkozásokat saját kockázatukra használhatják.

Záró rendelkezések

Az ABC Data weboldal használati elvei és feltételei a lengyel jogszabályok hatálya alá tartoznak. Az ABC Data fenntartja magának a jogot, hogy a megjelenített anyagokat előzetes figyelmeztetés nélkül, bármikor megváltoztatassa.